Kaliteli Enerji

Müşteri odaklı bir yaklaşımla kesintisiz ve değişen ihtiyaçlara cevap veren hizmetler sunuyoruz. Müşterilerimiz için değer yaratacak fırsatları öngörerek projeler geliştiriyoruz.

Yaşam Güvenliği

Çalışanlarımızın ve içinde yaşadığımız toplumdaki bireylerin sağlık ve güvenliğini sağlayabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Sürdürülebilir Enerji

Faaliyetlerimizi geliştirirken doğal kaynaklarımızı her aşamada bilinçli kullanmayı, hava, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırmayı ve tüketimi azaltmayı ilke ediniyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Tesislerimizde uygulanan sürdürülebilir ve kapsayıcı projeler sayesinde kadınlara, çocuklara ve çevreye fayda sağlayan süreçler ortaya çıkarıyoruz.

Tesislerimiz

Ülkemizde toplanan atıklara değer yaratmak amacıyla 2018 yılında faaliyetlerimize başladık ve şu anda atık geri kazanımı, atık geri dönüşümü, düzenli depolama ve enerji üretimi faaliyetlerini yürütüyoruz. Faaliyet alanlarımızda, karışık evsel atıklardan ayrı toplanan fraksiyonların geri dönüşümü, endüstriyel ve tehlikeli atıkların uygun koşullarda depolanması ve nihai bertarafı gibi kapsamlı atık değerlendirme sistemleri kurulmuştur. 

Evsel atıkların depolandığı vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu ile başlayan bu süreç, bugün tüm atık türlerini kapsayan çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Atık bertarafına Ar-Ge araştırmalarımız ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle büyük önem veriyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Ülkemizin her türlü atık için ihtiyaç duyduğu çözümler sürdürülebilirlik açısından değerli hale geliyor.

Ülkemizde toplanan atıklara değer yaratmak amacıyla 2018 yılında enerji üretim faaliyetlerine başladık ve bu tarihten itibaren çalışmalarımıza aralıksızz devam etmekteyiz. Evsel atıkların depolandığı vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu ile başlayan bu süreç, bugün tüm atık türlerini kapsayan çok geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 

Atık bertarafına Ar-Ge araştırmalarımız ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle büyük önem veriyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Ülkemizin her türlü atık için ihtiyaç duyduğu çözümler sürdürülebilirlik açısından değerli hale geliyor.

Enerji öneminin arttığı dünyamızda ve ülkemizde enerjinin doğru, verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ülkemizin enerji bilincini ve kültürünü geliştirmek için çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ve motive ediyoruz. Enerji kullanımının her geçen gün artmasından dolayı enerji verimliliğinin önemini biliyoruz.

Dünya çapında ve ülkemiz genelinde ekonomik değeri yüksek, sürdürülebilir yaşam döngüsü projeleri hayata geçirmek ve faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, bu süreçte; insanlığa, doğaya ve çalışanlarımıza değer katarak konforlu bir yaşam alanı sunmaya çalışmaktır.

Sorumluluk 
Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek

 Değer bilme ve saygı 
İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak. 

Takım çalışması 
İş birliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek 

Kararlılık 
Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek. 

Öz Güven
 
Gerçekçi, tutarlı ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanabilmek. 

Olgunluk ve alçakgönüllülük 
Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak

Hizmetlerimiz ve Tesislerimiz

Müşteri odaklı bir yaklaşımla kesintisiz ve değişen ihtiyaçlara cevap veren hizmetler sunuyoruz.

Mekanik Ayırma Tesisi

Evlerimizin atıklarından olan organik ve inorganik maddeler öncelikle Iğdır'daki mekanik ayrıştırma tesisinin atık kabul alanına gönderilmektedir. Buradan bir tutucu (vinç) vasıtasıyla poşet açma ünitesine aktarılır.

Poşet açma cihazında poşet yırtılarak açılır ve içindekiler bir taşıma bandı aracılığıyla tambur eleğe taşınır. Trommel elekte organik atıklar ile geri dönüşüm potansiyeli olan atıklar elek vasıtasıyla birbirinden ayrıştırılır, organik atıklar bant yardımıyla biyometanasyon ünitesine iletilir, geri dönüştürülebilir atıklar ise metal separatör mıknatıs ünitesinden geçerek ayrı ayrı biyometanasyon ünitesine gelir. 

Son olarak ilgili ürün grupları balya makinesinden geçerek ekonomiye kazandırılmak üzere ilgili tesislere gönderilir.

Çöp Gaz Üretim Tesisi

Toplanan çöpler ​​Iğdır ve Kırşehir illerimizdeki özel atık depolama alanlarına taşınmaktadır. Kimyasal ve bakteriyel süreçler biriken atıklarla başlar ve organik atıklar dönüştürülerek parçalanır. Bu işlemin sonucunda bir tür biyogaz olan çöp gaz oluşur.

Çöp gazı; metan, karbondioksit ve nitrojenden oluşur. Bir ton çöpten 15-20 yılda 150-200NM​³ çöp gazı elde edilebilmektedir. Doğayı korumak için çöp gazının yakılması gerekmektedir. İşlem, bir gaz yakma bacasında, bir kazanda, bir gaz motorunda veya bu üçünün bir kombinasyonunda gerçekleşebilir. 

Atıklardan gaz jeneratörü aracılığıyla elektrik üretilebilir. Elektrik üretmenin yanı sıra, çöp gazı tarafından üretilen enerjinin %90 kadar olan kısmı motorlardan gelen atık ısıdan yararlanılarak kullanılabilir. 

Yüksek performanslı, güvenilir elektrik üretim jeneratörleri, katı atık tesisleri için ekipman verimliliğini ve bakım aralıklarını uzatırken işletme ve bakım maliyetlerini azaltır.

Depolama Sahası

Katı atık depolama alanları insan ve endüstriyel atıkların güvenli bir şekilde depolanması için kullanılan alanlardır. Bu tür atıklar belediye veya endüstriyel işyerlerinden toplanarak Iğdır'daki tesisimizde güvenli bir şekilde depolanır. Katı atıklar, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan tehlikeli maddeler içerebildiğinden, düzenli depolama sahalarının büyük bir özenle tasarlanıp inşa edilmesi gerekmektedir.

Katı atık depolama sahaları, genellikle çevre kirliliğini ve sızıntı sularının yer altı sularına karışmasını önlemek için çeşitli membranlar kullanılarak imal edilmektedir. Bu önlemler geomembranlar, beton ve metal gibi malzemeleri içerebilir. Depolama sahası tasarımı, depolanacak atığın niteliğine, miktarına ve çevreye verebileceği zarara bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Katı atık depolama sahalarının iyi tasarlanması ve işletilmesi, çevre ve insan sağlığını koruyacak ve atıkların uzun süreli güvenli depolanmasını sağlayacaktır.

Bizi biz yapan değerlerimiz

Sorumluluk
Yaptığımız işlerde konuyu ve etkilerini bütünüyle görmek, inisiyatif almak ve sonuçlarını üstlenmek.

Kararlılık
Kurumsal hedeflere odaklanmış bir şekilde sonuca ve amaca yönelik davranabilmek.

Değer bilme ve saygı
İnsan ve emek kıymetini bilerek, geleceğin geçmişten geldiğini unutmamak.

Öz Güven
Gerçekçi, tutarlı ve dengeli bir yaklaşım içinde ortak gücümüze inanabilmek.

Takım çalışması
İşbirliği yapmak, bilgiyi paylaşmak, herkesin kendisine özgü beceri ve bilgisine güvenmek.

Olgunluk ve alçakgönüllülük
Hatalarımızı ve ihmallerimizi kabul edebilmek, öğrenmeye ve öğretmeye açık, azimli ve önyargısız olmak.

İletişim ve Lokasyon

CAN ENERJİ - Ankara

Mustafa Kemal Mah. ​Alagöz Sk. No:8 - 06350 
Çankaya - ANKARA

T: +90 ​312 479 34 35
F: +90 ​312 479 34 45

   info@can-enerji.com